Duszpasterstwo – informacje

Duszpasterstwo – informacje

Duszpasterstwo Bankowców Jeruzalem w Białymstoku prowadzi działalność duszpasterską od 1996 roku.

Naszym opiekunem duchowym od początku istnienia duszpasterstwa jest ks. prałat Zdzisław Karabowicz, obecnie proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wasilkowie.

Spotykamy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w Starym Kościele Farnym na wspólnej Mszy św. w intencji wszystkich Bankowców i ich rodzin o godz. 16. (oprócz wakacji: lipiec i sierpień)

Po Mszy św. odbywa się spotkanie formacyjne z ks. duszpasterzem w sali katechetycznej naprzeciw zakrystii.

Duszpasterstwo posiada Zarząd, który pod początku istnienia działalności koordynuje działania i inicjatywy i w praktyce je podejmuje. Są to osoby świeckie, które podjęły starania o założenie takiej formy działalności i nadal chcą coś interesującego wnieść w życie duszpasterstwa.

Na spotkania zapraszamy wszystkich chętnych: przede wszystkim pracowników banków różnego szczebla ich rodziny i znajomych. Przyjść może każdy. Może to być ktoś zaproszony przez kogoś osobiście, bądź zainteresowany tematyką spotkań lub po prostu ma pragnienie bycia razem z nami. Zapraszamy serdecznie!

Ważną rolę życiu naszego duszpasterstwa odgrywa coroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Bankowców na Jasną Górę.