+ Irena Fabian

28 grudnia 2012 roku odeszła do Pana nasza koleżanka Irena Fabian, założycielka i prezes naszego Duszpasterstwa. To wielka strata dla działalności naszej grupy. Jesteśmy z nią bardzo mocno związani.

Sp. Irena była w grupie inicjatywnej, która poszła do Księdza Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego Metropolity Białostockiego w 1996 roku prosić o ustanowienie Duszpasterstwa Bankowców w Białymstoku i wyznaczenie duszpasterza.

Przez cały czas czynnie uczestniczyła w pracach Duszpasterstwa i była przewodniczącą Zarządu i jednocześnie sercem całej naszej grupy. To z jej inicjatywy odbywały się pielgrzymki, prowadzone były Drogi Krzyżowe w Wielkim Poście, powstało Koło Żywego Różańca Bankowców.

W 1998 roku pod Jej kierunkiem został opracowany program XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Bankowców na Jasnej Górze, któremu przewodniczyło nasze Duszpasterstwo.

Do końca, mimo swojej choroby, bardzo czynnie prowadziła to Duszpasterstwo.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Irenie Fabian za cały jej trud i niezastąpiony wkład w działalność naszej wspólnoty.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym….