Miejsca pielgrzymki 2016

Podczas pielgrzymki 2016 odwiedzimy trzy szczególne miejsca:

1. Sanktuarium Narodu Polskiego na Jasnej GórzeCzarna Madonna

2. Górę Kalwarię papczynski1

3. Krakowskie Łagiewniki Centrum JP2

Szczegółowy program Pielgrzymki (aktualizujemy na bieżąco)

Dlaczego do Góry Kalwarii?

Ponieważ jest to miejsce, gdzie znajdują się relikwie świętego, którego kanonizacja odbędzie się 5 czerwca 2016 roku: księdza Stanisława Papczyńskiego.

Żyjący w XVII wieku Jan Papczyński – Stanisław od Jezusa Maryi – to polski kapłan, zakonnik, pijar i założyciel Zgromadzenia Księży Marianów.

Stanisław Papczyński został błogosławionym dopiero w 2007 roku, a jego beatyfikacja odbyła się w Licheniu, pod przewodnictwem ówczesnego sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone.

W 1677 r., ówczesny biskup poznański i właściciel Nowej Jerozolimy (tak nazywało się wówczas miasteczko) Stefan Wierzbowski przekazał o. Stanisławowi Papczyńskiemu kościół Wieczerzy Pańskiej. Przy kościółku postawiono klasztor, w którym mieszkali księża marianie do kasaty zakonu w 1864 r. W Wieczerniku spoczywają doczesne szczątki Błogosławionego i z tej racji kościół ten uznawany jest za sanktuarium zgromadzenia.

Papczxyński modlitwa

Należy dodać, iż Góra Kalwaria po wielu latach zachowała swój sanktuaryjny charakter. Nie tylko Wieczernik jest sanktuarium. W kościele parafialnym czczony jest łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia, a od 1999 r. w świątyni tej umieszczono obraz jednego ze 108. błogosławionych męczenników II wojny światowej, przedwojennego proboszcza parafii – bł. ks. Zygmunta Sajny, którego doczesne szczątki pochowane są na cmentarzu wojskowym w Palmirach, w Puszczy Kampinoskiej.

W ogrodzie klasztornym, na skarpie, znajduje się maleńki kościółek św. Antoniego – pamiątka po obecności w tym miejscu oo. bernardynów. Doroczne odpusty ku czci tego świętego ściągają dużą liczbę pielgrzymów z okolic; każdego tygodnia sprawowana jest także msza św. wotywna z nowenną do św. Antoniego.

Dlaczego na Jasną Górę?

Żeby uczestniczyć w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Duszpasterstwa Bankowców na Jasną Górę.

W piątek uczestniczymy w Apelu Jasnogórskim (transmitowanym przez radio i telewizję) oraz w nocnym czuwaniu (dla chętnych) z Mszą św. o północy przed Cudownym Obrazem Jasnogórskim Czarnej Madonny.

Chcemy także nawiedzić Sanktuarium Jasnogórskie po to, aby wsłuchać się jak bije serce Narodu. Tam zawsze, chętnie wracamy i modlimy się.

Dlaczego do Łagiewnik?

Odwiedzimy Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach.

Nawiedzimy też pobliskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Przejdziemy tam w duchu wiary przez Drzwi Święte Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego, Roku Miłosierdzia.