Spotkania formacyjne i modlitewne

Spotkania formacyjne i modlitewne

Raz w miesiącu, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, spotykamy się na Mszy św. w Starym Kościele Farnym o godz. 16. Po Mszy św. odbywa się spotkanie formacyjne z naszym księdzem duszpasterzem.

Spotkania formacyjne to okazja i inspiracja do odnowienia świadomości, w jak wielkich sprawach uczestniczymy.

W tym roku (2012/2013) będziemy rozważali „Wyznanie wiary”. W związku z Rokiem Wiary chcemy zatrzymać się nad istotą naszej wiary i przemyśleć raz jeszcze jej źródła.

Przykłady tematów, które poruszaliśmy w ostatnich latach:

–     „Sylwetki, osobowość i dzieła szczególnie zasłużonych kapłanów z naszej Archidiecezji”

–     „Sanktuaria Maryjne i objawienia uznane przez Kościół”

–     „Święci i błogosławieni, jako świadectwo miłości Boga we współczesnym świecie”

–     „Kanonizowani i beatyfikowani przez Błogosławionego  Jana Pawła II”

Poza tym omawiamy sprawy organizacyjne, które wynikają z naszych podjętych inicjatyw.

W styczniu spotkanie duszpasterskie zastępuje opłatek z udziałem Proboszcza Katedry i często Arcybiskupa Metropolity Białostockiego (w miarę możliwości).

W miesiącach maju i czerwcu po Mszy św. odprawiane są nabożeństwa majowe i czerwcowe.

W październiku modlimy się wspólnie modlitwą różańcową. W okresie całego roku modlitwę różańcową prowadzi istniejące w ramach Duszpasterstwa Bankowe Koło  Różańcowe.

W okresie Wielkiego Postu w latach 1997 – 2008 prowadziliśmy Drogę Krzyżową  dla całej wspólnoty parafialnej w Bazylice Katedralnej.