Wspomnienie o Pani Irenie Fabian

Irenie  śp_Irena_Fabian-wspom2

30.12.2012

Bez naszej wiedzy

zmieniłaś trasę pielgrzymki.

Wybrałaś innych organizatorów.

 Zostawiłaś nas w drodze.

 Nie wiem ―

                  kto poprowadzi ku Jasnej Górze.

                  Kto nowe miejsca wybierze?

 Wszystko zostawiłaś

i sama

powędrowałaś.

 A my ―

   z pamięcią o Tobie

   czekamy

i

w rozważaniu o wierze,

w różańcowych tajemnicach,

w ciszy serca ―

   modlitwą Cię ogarniamy.

 Głosu Twego nasłuchujemy,

 śladów szukamy

  i dalej,

   wytrwale,

    w zamyśleniu ―

      jeszcze pielgrzymujemy.

 

 E. Sikora


Irena Fabian, założycielka Duszpasterstwa Bankowców JERUZALEM nie żyje.

Odeszła po nagrodę do Pana w ciszy nocy grudniowej.

Po radości świąt Bożego Narodzenia nastał czas smutku.

Zmarła 28 grudnia 2012 roku.

Nastał czas także naszego smutku, dotknęliśmy pustki.

Duszpasterstwo to było jej „ukochane dziecko”, którym zajmowała się w każdym wymiarze – rozwoju działalności i wzroście duchowym. O wszystkim pamiętała, wszystko organizowała, We wszystkim była perfekcyjna.

Msza św. inaugurująca działalność Duszpasterstwa Bankowców „Jeruzalem” w Białymstoku  miała miejsce 29 czerwca 1996 r. pod przewodnictwem ówczesnego Metropolity Białostockiego Ks. Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.

Irena Fabian

Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Bankowców Jasna Góra 7 –  8.05.2010 r.

 A potem?

Pielgrzymowanie – to ogólnopolskie, majowe – do Matki Bożej Częstochowskiej, na Jasną Górę, także z organizacją przez nasze Duszpasterstwo XIII Pielgrzymki Bankowców.

Po drodze – jeszcze jakieś Sanktuarium Maryjne, jeszcze jakieś święte miejsca – by rozeznać ojczyźniane bogactwo wiary.

I corocznie – poznawanie podlaskiej ziemi, nawiedzanie rodzimych Sanktuariów, zwiedzanie zabytkowych obiektów, miejsc zapisanych w historii, wartych zapamiętania.

Ileż było tych pielgrzymek? Kto je dzisiaj policzy?

Formacja duchowa – zawsze po Mszy Świętej – była zadaniem obowiązkowym. Pierwsza niedziela miesiąca – to niedziela bankowa.

Poznawaliśmy nauczanie Ojca Świętego, dziś Błogosławionego Jana Pawła II. Objawienia Maryjne pozwalały dotknąć działania Matki Bożej w życiu człowieka i całych pokoleń różnych narodów.

Święci i błogosławieni, wyniesieni do chwały ołtarzy przez Bł. Jana Pawła – kolejny temat, który pozwalał poznać wielkich Polaków.

W Roku Wiary – to Katechizm Kościoła Katolickiego stał się naszym podręcznikiem.

Tylko niektóre zagadnienia wymieniłam.

Wszystko –  by wzrastać, rozwijać się duchowo.

A oprawa Liturgii Mszy Świętej?

A Różańcowa Róża Bankowa?

A drogi krzyżowe?

A październikowy – wspólnotowy różaniec – w kościele?

A spotkania opłatkowe?

Wszystko przygotowane, podane do ręki.

Każda trasa pielgrzymkowa rozpracowana i rozeznana.

Każde rozważanie napisane, rozdzielone.


30.12.2012

także Irenie

Tak po prostu odeszłaś.

Przecież

nie zrealizowałaś planów!

 Nie zostawiłaś żadnych

poleceń,

wskazówek,

zadań.

 Odeszłaś ―

po trudzie

ziemskiej pielgrzymki ―

by poznać niebieskie szlaki.

 Wybrałaś

Wiecznego Przewodnika

i z Nim

do Świętych Miejsc

powędrowałaś.

 W Sanktuarium Życia

pieśnią bankowców

Ucztę Pańską

rozpoczęłaś.

Czy nam ― zajęłaś miejsce? 

E. Sikora